Статут Дошкільного навчального закладу №47

Результати проведення атестації закладу освіти

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти за результатами проведення атестації

Розпорядження про видачу ліцензії

Виписка з Єдиного державного реєстру

Cтруктура та органи управління

Кадровий склад

Стратегія розвитку

Аналіз реалізації річного плану роботи за попередній навчальний рік

Освітня програма

Звіт керівника про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Додержання вимог щодо забезпечення безпечності умов виховання дітей

Протидія булінгу

Заходи, спрямованні на формування в учасників освітнього процесу негативного
ставлення до корупції

Вакансії

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Умови доступності для навчання осіб з ООП

Територія обслуговування

В заклад діти приймаються згідно електронної черги

Звіт про фінансово – господарську діяльність закладу освіти

Матеріально – технічне забезпечення ЗДО

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу – українська

Положення про доброчесність