Нормативно-правова база організації інклюзивного навчання у ЗДО

1. Лист МОН України №1/9-498 від 05.08.2019  «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»  https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf.

2. Лист МОН України №1/9-691 від 13.11.2018  «Щодо організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти»  file:///D:/Document/Downloads/5beae31a5b48f959694858.pdf.