Нормативно-правова база організації інклюзивного навчання у ЗДО

  1. Рекомендації МОН №1/9-406 від 10.08.2021 “Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021 / 2022 н.р” https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-okremih-pitan-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20212022-navchalnomu-roci
  2. Лист МОН №1/23180-21 від 30.12.2021 “Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах” https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-viznachennya-rivnya-pidtrimki-u-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-yaki-zdobuvayut-doshkilnu-osvitu-v-inklyuzivnih-grupah
  3. Лист МОН України №1/9-498 від 05.08.2019  «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»  https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf.
  4. Лист МОН України №1/9-691 від 13.11.2018  «Щодо організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-shodo-organizaciyi-diyalnosti-inklyuzivnih-grup-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti