^в гору
Get Adobe Flash player

Наша адреса

58018

м. Чернівці

вул. Вінниченка, 1А

 Телефон: 4-34-23

У твоїй сім'ї і я

Ми ще ходимо в садочок
Та уже назначені,
Ми Вкраїни сини й дочки,
Українська нація.

Клянемось тебе любити,
Тебе гідно захищати,
Щоб щасливо могла жити
І спокійно вночі спати.

Клянемося тобі, мамо,
Як дорослі станемо,
Будемо у світі знані
І тебе прославимо.

Просимо тебе ми, Боже,
Збережи ти неньку нам,
Щоб змогли ми передати
Ще й маленьким малюкам.

Україна, Україна,
Ти, як матінка моя,
Україна, Україна,
У твоїй сім'ї і я.

Корисні посилання

Показники готовності до школи дітей шести років

Фізична готовність

Розвиненість рухової активності дитини, вміння оцінити свою вправність, фізичну вмілість, здатність відчувати насолоду від здорового тіла, його спортивність, легкість, рухливість.
Повноцінний зір та слух. Уміння координувати рухи та зір.
Добре розвинені м'язи спини, відсутність патології розвитку хребта.
Врівноваженість сили нервових процесів збудження та гальмування. Уміння застосовувати вольові зусилля в різноманітних ситуаціях.
Розвинена дрібна моторика пальців рук та долонь.
Уміння орієнтуватися в показниках свого здоров'я; опанування навичок адекватної поведінки; знання засобів самозбереження та самодопомоги.

Інтелектуальна готовність

Володіння системою уяви про живу та неживу природу та соціальні явища згідно з вимогами програми.
Розвиток діалогічного та монологічного мовлення, наявність словникового запасу відповідно до цього віку. Добре розвинена звукова культура мовлення.
Наявність наочно-образного та логічного мислення (у початковій стадії розвитку).
Наявність творчої уяви як новоутворення дошкільного дитинства.
Прояв допитливості та пізнавальної активності (уміння та бажання ставити запитання та одержувати відповіді).
Уміння розуміти навчальне завдання та виконувати його відповідно до вимог дорослого.
Наявність довільної уваги та добре розвинених психічних процесів (пам'ять, увага, уява, сприймання), необхідних для успішного навчання в школі.

Емоційно-вольова готовність

Наявність позитивних емоцій. Адекватність бажання відвідувати школу.
Адекватність самооцінки та вміння об'єктивно оцінювати вчинки оточуючих.
Володіння нормами поведінки.
Глибина та стійкість у прояві почуттів.
Довільність в управлінні емоціями та почуттями.

Соціальна готовність

Сприймання себе в контексті відносин з іншими, відчуття своєї належності до певної соціальної групи.
Відсутність шкільної фобії (страху, нерішучості).
Розуміння ролі вчителя, що відрізняється від ролі вихователя та матері.
Розуміння своєї соціальної ролі майбутнього учня, для якого провідною діяльністю є не гра, а навчання.
Уміння брати до уваги думку іншого, рахуватися з ним, доброзичливо взаємодіяти, налагоджувати спільну діяльність.

Рівень розвитку спілкування

Уміння гармонійно поєднувати виразні, зображувальні та словесні засоби спілкування.
Довільність у спілкуванні з дорослими (уміння прийняти навчальне завдання та вказівку дорослого).
Відсутність безпосередності та імпульсивності в спілкуванні.
Уміння будувати взаємовідносини з однолітками, приймаючи подвійну позицію в процесі спільної діяльності.
Взаємодія на партнерських засадах, уміння справедливо розподіляти функції, домовлятися, обґрунтовувати свою думку, поступатися, запобігати конфліктам і справедливо їх розв'язувати.

Copyright © 2015. Всі права захищені. Дошкiльний навчальний заклад №47 м.Чернівці