Заклад розрахований на 6 вікових груп. Із них : 2 групи дітей раннього  віку та 4 групи  дітей передшкільного віку.

В закладі створені затишні умови для перебування всіх дітей :функціонує спортивний зал, музична зала, кімнати: українознавства, музично – театральна, патріотична.

Пріоритетом у роботі  колективу дошкільного закладу № 47 є досягнення дитиною ступеня компетентності для взаємодії з довкіллям, створення умов для гармонійного розвитку особистості дитини. Педагогічний колектив працює у постійному пошуку творчих, унікальних прогресивних методів, технологій, знаходить оптимальні шляхи розв ‘язання освітніх завдань. Педагоги ставлять за мету забезпечення якості дошкільної освіти, формування всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної реалізувати  свій творчий потенціал в динамічних соціально – економічних умовах. Зміст освітнього процесу  полягає в розвитку творчих здібностей дошкільнят, формування ціннісних орієнтирів, прилучення дитини до загальнолюдських вартостей з урахуванням рівнів її фізичного, психічного, соціально – духовного, інтелектуального розвитку, стимулювання активності, розкриття  індивідуальності.

Освітній процес  2021/2022 навчального року здійснюється відповідно до нормативно-правових документів:

Законів України

– «Про освіту»;

– «Про дошкільну освіту»

– «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

– «Про мову».

Базового компонента дошкільної освіти України

Концепцій

– «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641);

Постанови КМУ:

Постанова Головного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіт на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороб (COVID-19)» від 25.08.2021 № 8

Листів Міністерства освіти і науки України

Державні будівельні норми:

Листи МОН:

Накази МОН:

Програми

  • Освітньою програмою для  дітей від двох до семи років «Дитина»,
  • Освітньою програмою для дітей дошкільного віку «Впевнений старт»
  • Освітньою програмою дошкільного навчального закладу №47, схваленою педагогічною радою ДНЗ №47 31.08.2021 р. та затвердженою наказом директора №79 від 31.08.2021 р.

та іншими нормативно-правовими актами.

Кількість працівників  дошкільного навчального закладу № 47 комбінованого типу складає  39 .

Кількість дітей, яка відвідує ДНЗ- 141.